Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv lokální geologie na rychlost kmitání na povrchu v karvinské oblasti
Autor
    Hrubešová, E.
    Kaláb, Zdeněk
    Knejzlík, Jaromír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 56, č. 1
Strany
    s. 26-31
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: GA105/07/0878, GA ČR
    Překlad názvu: Influence of local geological pattern on velocity amplitudes on the surface in Karviná region
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Karviná region
    mining induced seismicity
    surface vibration
Klíčové slovo
    Geologie
    Karvinské
    Kmitání
    Lokální
    Oblasti
    Povrchu
    Rychlost
    Vliv
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zabývá hodnocením vlivů lokální geologické stavby na velikost maximálních amplitud kmitání vyvolaných důlní činností na povrchu v karvinské oblasti. Výsledky z oblasti okolí Orlové a Stonavy, tj. lokalit s odlišnými geologickými podmínkami, jsou představeny.
Abstrakt (anglicky)
   This paper deals with current results that were obtained during research focused on influence of local geological pattern on maximum velocity amplitudes induced by mining seismicity in Karviná region. Two areas with different geological conditions, surroundings of Orlová town and Stonava village, were used as experimental places.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012