Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv lokální geologie na seizmickou odezvu povrchu horninového prostředí
Autor
    Hrubešová, E.
    Kaláb, Zdeněk
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 9, č. 1
Strany
    s. 65-70
Rok
    2009
Poznámky
    Autoři celkem: 2
    Projekt: GA105/07/0878, GA ČR
    Překlad názvu: Impact of the local geology on the seismic response of the rock mass surface
    Rozsah: 6 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    local geological conditions
    Plaxis 2D
    seismic response
Klíčové slovo
    Geologie
    Horninového
    Lokální
    Odezvu
    Povrchu
    Prostředí
    Seizmickou
    Vliv
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se týká problematiky vlivu místních geologických podmínek na odezvu povrchu na důlně indukovaný dynamický jev. V příspěvku jsou uvedeny některé výsledky numerické analýzy realizované s využitím dynamického modulu programového systému Plaxis 2D, dokumentující zesilující účinky měkkých sedimentárních vrstev v podloží konstrukce na deformační odezvu povrchu horninového prostředí.
Abstrakt (anglicky)
   This paper deals with influence of local geological conditions on response of surface after mining induced seismic event occurring. Some results of numerical analysis using dynamic module in programming system Plaxis 2D are presented in this paper. These results document intensification of soft sedimentary layers in basement of structure on deformation response of surface of rock medium.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012