Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv macerálového složení uhlí na prchavou hořlavinu uhlí v některých vrstevních jednotkách OKR
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Chudý
Další názvy
    The influence of maceral coal composition on the volatile coal combustion in some beds of the Ostrava-Karviná mining district
Autor
    Chudý, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí
Svazek/č.
    Roč. 39, č. 1
Strany
    s. 25-27
Rok
    1991
Poznámky
    4 tab., 1 diag.
Předmětová skupina
    chemismus hornin
    hornoslezská pánev
    ložiska pevných paliv
    Ostravsko-karvinský revír
    uhlí černé
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
Klíčové slovo
    Hořlavinu
    Jednotkách
    Macerálového
    Některých
    OKR
    Prchavou
    Složení
    Uhlí
    Vliv
    Vrstevních
Abstrakt (česky)
   Vliv macerálového složení na prchavou hořlavinu uhlí je nesporný. Nejvíce je prchavá hořlavina ovlivněna v sedlových vrstvách při vyšším prouhelnění, kdy dochází k vitritizaci liptinitu. Vliv macerálů skupiny liptinitu je pozitivní. Při nižším stupni prouhelnění a při určitém poměrném zastoupení macerálových skupin, se negativní a pozitivní vlivy intertinitu a liptinitu ruší. S rostoucím prouhelněním nabývá na převaze negativní vliv intertinitu v důsledku vitritizace liptinitu. Celý komplex složitých technologických vztahů a petrologických charakteristik bude nutno řešit při každém laboratorním výzkumu uhelné hmoty
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012