Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv macerace na velikost megaspor Laevigatisporites glabratus (Zerndt) Pot. et Kr
Autor
    Dašková, Jiřina
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    Roč. 2008, -
Strany
    s. 91-92
Rok
    2009
Poznámky
    Projekt: IAA304070701, GA AV ČR
    Překlad názvu: Effect of maceration on the megaspores size of Laevigatisporites glabratus (Zerndt) Pot. et Kr
    Rozsah: 2 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    methods
    palaeobotany
    palynology
    spores
Klíčové slovo
    Glabratus
    Kr
    Laevigatisporites
    Macerace
    Megaspor
    Pot
    Velikost
    Vliv
    Zerndt
Abstrakt (česky)
   Byl zjišťován vliv macerace v acetolyzní směsi, KOH, HNO3, Schulceho směsi, H2O2, HCl na megaspory. U megaspor docházelo k rozpadu nebo ke změnám velikosti a tyto skutečnosti mohou hrát důležitou roli v analýze a následné interpretaci fosilních společenstev.
Abstrakt (anglicky)
   Effect of different maceration on the megaspores size is discussed. Following techniques have been applied: acetolysis solution, KOH, HNO3, Schulze's solution, H2O2, HCl. Megaspores size changes are important for their taxonomic evaluation. The spores may be dissolved in KOH and by Schulze's solution. This may cause problems in qualitative analysis of fossil assemblages.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012