Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv neodpálených náloží TNT v prospekčních geofyzikálních vrtech v Halenkovicích na kvalitu podzemní vody
Další názvy
    The impact of not-detonated blasts of TNT in the geophysical prospecting boreholes in the Halenkovice village on the ground water quality
Autor
    Havlín, Aleš
    Konečný, František
    Müller, Pavel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2009
Výraz tezauru
    TNT contamination, ground water, monitoring
Klíčové slovo
    Geofyzikálních
    Halenkovicích
    Kvalitu
    Náloží
    Neodpálených
    Podzemní
    Prospekčních
    TNT
    Vliv
    Vody
    Vrtech
Abstrakt (česky)
   V rámci geofyzikálního průzkumu v říjnu roku 2000 , byly provedeny dvě řady vrtů ve flyšových sedimentech v obci Halenkovice. Možnost kontaminace podzemních vod TNT z neodpálených náložek existuje v části obce Halenkovice, která není připojena k vodovodu.
Abstrakt (anglicky)
   The impact of not-detonated blasts of TNT in the geophysical prospecting boreholes in the Halenkovice village on the ground water quality
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014