Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv osamocených antropogenních vodičů na měření metodou DEMP
Další názvy
    An influence of some solitary anthropogeneus conductors in the method DEMP
Autor
    Novák, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2003
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník vědeckých prací VŠB - Technické university Ostrava, Řada stavební
Výraz tezauru
    artificial conductors
    conductometry
Klíčové slovo
    Antropogenních
    DEMP
    Měření
    Metodou
    Osamocených
    Vliv
    Vodičů
Abstrakt (česky)
   Projev osamocených antropogenních vodičů (potrubí, kabely, drátěné ploty, elektrická vedení, kovové tyče, pažení vrtů) v metodě dipólového elektromagnetického profilování.
Abstrakt (anglicky)
   Manifestation of solitary anthropogeneus conductors (cables, pipelines, fences, poverlines, boreholes) in the dipole electromagnetic profiling method - conductometry.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012