Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti
Autor
    Konečný, Pavel
    Kožušníková, Alena
    Nowakowski, A.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 52, č. 5
Strany
    s. 13-16
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: GA105/02/0895, GA ČR
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR
    Překlad názvu: The effect of temperature on the changes of rock permeability under a triaxial state of stress
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    rock permeability
    temperature
    triaxial state of stress
Klíčové slovo
    Hornin
    Napjatosti
    Propustnosti
    Působení
    Stavu
    Teploty
    Trojosého
    Vliv
    Změny
Abstrakt (česky)
   Působením zvýšené teploty dochází ke změnám ve struktuře a textuře hornin, což má za následek i změny jejich fyzikálních vlastností. Analýza vlivu teploty na horninový materiál byla provedena na dvou typech granitoidních hornin a na pískovci. Z měření je zřejmý především intenzivní vliv teploty na granitoidní horniny, kdy došlo působením teploty k výraznému ovlivnění sledovaných vlastností - snížení rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln a nárůstu propustnosti.
Abstrakt (anglicky)
   The temperature influences the structure and texture of rocks and changes of the physical properties. Analysis of temperature influence on rocks was performed on two types of granites and sandstone. It is obvious intensive influence of temperature on granitoid rocks. The temperature decreases the ultrasonic wave velocity and increases the permeability.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012