Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv pedogenetických procesů na vytváření pórových systémů a následně na hydraulické vlastnosti půd
Autor
    Kodeš, V.
    Kodešová, R.
    Žigová, Anna
Konference
    Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území. Pedologické dny (11. : 20.09.2006-21.09.2006 : Kouty nad Desnou, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území. Sborník referátů z 11. pedologických dnů
Strany
    s. 103-106
Poznámky
    Projekt: IAA300130504, GA AV ČR
    Překlad názvu: Impact of Pedogenetic Processes on Pore System Development and Consequently on Soil Hydraulic Properties
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    dual-permeability model
    numerical modeling
    soil hydraulic properties
    soil micromorphology
    soil pores
Klíčové slovo
    Hydraulické
    Následně
    Pedogenetických
    Pórových
    Procesů
    Půd
    Systémů
    Vlastnosti
    Vliv
    Vytváření
Abstrakt (česky)
   Na půdních výbrusech byly zkoumány mikromorfologické vlastnosti půd s cílem definovat konfiguraci půdního pórového systému a popsat jeho vliv na hydraulické vlastnosti půd. Mikromorfologická studie půdního pórového systému prokázala více-modální charakter rozdělení velikostí pórů a hierarchickou pórovou konfiguraci. Některé pórové systémy byly ovlivněny argilany. Také některé retenční čáry měly více-modální charakter. Pro popis půdních hydraulických vlastností a proudění vody v půdě byl aplikován model jednoduché pórovitosti a model duální propustnosti v HYDRUS-1D (Šimůnek et al., 2003, 2005). Výsledky ukázaly velmi významný vliv více-modality půdních pórových systémů a dále vliv argilanů na proudění vody v půdě.
Abstrakt (anglicky)
   Soil micromorphological properties were studied on soil thin sections to define configuration of soil porous system that is reflected in a shape of soil hydraulic properties. The micromorphological study of soil porous systems discovered multimodality of pore-size distributions and hierarchical pore configuration. Some pore systems were affected by clay coatings. The soil water retention curves also frequently display multimodality. The single-porosity and dual-permeability models in HYDRUS-1D (Šimůnek et al., 2003, 2005) were applied for description of soil hydraulic properties and soil water flow. Results showed a very important impact of multimodality of soil porous systems and effect of clay coatings on water flow process in soil.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012