Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv povodně v červenci 1997 na jakost povrchových a podzemních vod
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Rosendorf
Další názvy
    Influence of the floods in July 1997 on the quality of surface and ground waters
Autor
    Rosendorf, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace
Svazek/č.
    Roč. 41, č. 1
Strany
    s. 6-10
Rok
    1999
Poznámky
    5 diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Příloha časopisu Vodní hospodářství, roč. 49, č. 2 (1999)
    Zkr. název ser.: VTEI - Vodohospod. techn.-ekon. Inform.
Klasifikační znak
    504.05
    556
Skupina konspektu
    504
    556
Předmětová skupina
    havárie
    koncentrace
    kvalita vody
    látky znečišťující
    monitoring
    povodeň
    transport
    voda podzemní
    voda povrchová
    znečištění
Geografické jméno
    Česko
    Labe-povodí (Česko a Německo)
    Morava, řeka-povodí
    Odra-povodí
Klíčové slovo
    1997
    červenci
    Jakost
    Podzemních
    Povodně
    Povrchových
    Vliv
    Vod
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 11. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012