Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv průmyslového areálu Pardubice-Semtín na kvalitu složek vodních ekosystémů Labe z hlediska specifických organických polutantů
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Kužílek, Petr Lochovský
Další názvy
    Impact of industrial area Pardubice-Semtín on the water ecosystem quality of the Labe river from the aspect of specific organic pollutants
Autor
    Kužílek, Vladimír
    Lochovský, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace
Svazek/č.
    Roč. 52, č. 1
Strany
    s. 5-9
Rok
    2010
Poznámky
    1 obr., 2 fot., 3 diagr., 4 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Příloha časopisu Vodní hospodářství, roč. 60, č. 2 (2010)
    Zkr. název ser.: VTEI - Vodohospod. techn.-ekon. Inform.
Klasifikační znak
    504.05
Skupina konspektu
    504
Předmětová skupina
    biota
    průmysl chemický
    sedimenty dna
    skládka
    specifické organické polutanty
    stream sediment
    suspenze
    voda odpadní
    voda povrchová
    znečištění
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Labe (Česko a Německo)
    Němčice (Pardubice, Pardubice)
    Pardubice
    Valy (Pardubice, Přelouč)
Klíčové slovo
    Areálu
    Ekosystémů
    Hlediska
    Kvalitu
    Labe
    Organických
    Pardubice-Semtín
    Polutantů
    Průmyslového
    Složek
    Specifických
    Vliv
    Vodních
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 10. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012