Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv průzkumné uranové těžby na životní prostředí-gamaspektrometrická měření obsahu uranu v jemnozrnných fluviálních sedimentech na lokalitě Harrachov-Rýžoviště (Krkonoše)
Další názvy
    Influence of uranium exploring mining on the environment-gamma-ray spectrometry measurements of the uranium concentration in the stream sediments on the Harrachov-Rýžoviště locality (Krkonoše Mts.)
Autor
    Hanák, Jaromír
    Mrázová, Štěpánka
    Skácelová, Zuzana
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    5
Rok
    2009
Výraz tezauru
    uranium mining,West Sudetes,Krkonoše-Jizera crystalline complex,U-deposit Harrachov-Rýžoviště,gamma-ray spectrometry,uranium concentration,stream sediments
Klíčové slovo
    Fluviálních
    Harrachov-Rýžoviště
    Jemnozrnných
    Krkonoše
    Lokalitě
    Měření
    Obsahu
    Prostředí-gamaspektrometrická
    Průzkumné
    Sedimentech
    Těžby
    Uranové
    Uranu
    Vliv
    životní
Abstrakt (česky)
   Opuštěný uranový důl Harrachov-Rýžoviště leží v oblasti Krkonošského národního parku a může nepříznivě ovlivňovat životní prostředí. Zvláště mobilní šestimocný uran představuje riziko pro životní prostředí. Může být lehce absorbován tzv. koloidy a s důlní vodou transportován na povrch, kde kontaminuje fluviální sedimenty, půdu a vodní zdroje. Gamaspektrometrie je vhodnou metodou pro detekce uranových anomálií.
Abstrakt (anglicky)
   Influence of uranium exploring mining on the environment-gamma-ray spectrometry measurements of the uranium concentration in the stream sediments on the Harrachov-Rýžoviště locality (Krkonoše Mts.)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014