Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv režimu temperace na změny fyzikálních vlastností hornin
Autor
    Konečný, Pavel
    Kožušníková, Alena
    Pivodová, Kateřina
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 54, 7-8
Strany
    s. 37-40
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: GA105/04/1019, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Effect of tempering conditions on the changes of the physical properties of rocks
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    physical properties of rocks
    tempering
Klíčové slovo
    Fyzikálních
    Hornin
    Režimu
    Temperace
    Vlastností
    Vliv
    Změny
Abstrakt (česky)
   Analýza vlivu režimu temperace na horninový materiál byla provedena na dvou typech hornin - granitu a pískovci. Z měření je zřejmý jak vliv teploty na horniny, kdy došlo působením teploty k výraznému ovlivnění sledovaných vlastností, tak i režimu zahřívání.
Abstrakt (anglicky)
   Analysis of influence of tempering regime was carried out on two types of rocks - granite and sandstone. It is evident that both temperature and regime of tempering influence the rock properties.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012