Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv reliéfu na složení fluviálních hlín
Autor
    Růžičková, Eliška
    Zeman, A.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    -
Strany
    s. 70-71
Rok
    2000
Poznámky
    Projekt: GA404/94/0604, GA ČR
    Projekt: KSK2017602, GA AV ČR
    Překlad názvu: Relief and flood loams composition
    Rozsah: 2 s.
Předmětová kategorie
    Flood plain
    Holocene
    Relief
Klíčové slovo
    Fluviálních
    Hlín
    Reliéfu
    Složení
    Vliv
Abstrakt (česky)
   Podle litologie lze fluviální holocenní sedimenty sv. Čech rozdělit do 3 skupin, odrážejících kromě geologie zdrojové oblasti i dynamiku reliéfu sedimentačního prostoru.
Abstrakt (anglicky)
   Lithology of overbank sediments of the recent flood plains of rivers in NE Bohemia reflects not only the geology of the source area but the relief energy of both the source and the sedimentation areas. From this poin of view the flood plain loams can be divided into 3 groups.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012