Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv reliéfu na složení fluviálních hlín
Údaj o odpovědnosti
    Eliška Růžičková, Antonín Zeman
Další názvy
    Relief and flood loams composition
Autor
    Růžičková, Eliška
    Zeman, Antonín
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Strany
    s. 70-71
Rok
    2000
Poznámky
    1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    geologie regionální
    hlína
    holocén
    klastické částice
    kvartér Polabí
    reliéf
    sedimentace fluviální
    záplavová niva
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Fluviálních
    Hlín
    Reliéfu
    Složení
    Vliv
Abstrakt (anglicky)
   The grain size distribution of overbank sediments of the recent flood plains of rivers in NE Bohemia reflects not only the geology of the source area but the relief energy of both the source and the sedimentation areas. From this point of view the flood plain loams can be divided into 3 groups: loams of highlands (areas with altitude differences 150-300 m), loams of hilly areas (altitude differences 80-150 m), and loams of platform areas (differences max. 75 m). In sediments of the first group silty sands prevail with the Mz around 0.18 mm and sorting degree s1 3.0; in the second group clayey-silty sands to clayey-sandy silts are dominant with the Mz around 0.03 mm and sorting degree s1 3.2 on average. In platform areas silty clays to clayey-sandy silts are dominant with the average mean size Mz 0.002-0.01 mm and sorting degree s1 around 2.5. The clay mineralogy shows prevailing illite in highlands, while kaolinite is dominant in platform areas.
   The maturity index expressed by the Al2O3 /Na2O ratio is increasing from highland areas through hilly country to platforms having average values 7, 12.5 and 20.7 respectively
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012