Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv reziduálních chloridů na karbonizaci uhlí
Autor
    Kaloč, M.
    Plevová, Eva
    Šugárková, V.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Ropa, uhlie, plyn a petrochémia
Svazek/č.
    Roč. 46, 1-2
Strany
    s. 100-104
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: GA105/00/1698, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: The Effect of Residual Chlorides on Carbonization Process of Coal
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    carbonisation of coal
    chlorides
    impregnation
Klíčové slovo
    Chloridů
    Karbonizaci
    Reziduálních
    Uhlí
    Vliv
Abstrakt (česky)
   Práce je zaměřena na modelování podmínek karbonizace uhlí pocházejících z těžebních oblastí s výskytem vod o vyšším obsahu solí a studiu vlivu těchto příměsí na karbonizační proces. Obsah solí byl uměle vyvolán přidáním 0,05M roztoků vybraných chloridů k černému uhlí. Vyhodnocení tuhé fáze ukázalo zvýšení pórovitosti, rozpínavosti, reaktivity a snížení spékavosti a ovlivnění plasticity karbonizátu.
Abstrakt (anglicky)
   This work was aranged at modelating carbonisation process conditions of coking coals with higher contents of some metals. A precursor, which had been impregnated by 5% wt. concentration solutions of chlorides, was carbonised and evaluated.The evaluation for the solid phase demonstrated an increase in porosity, expansivity, reactivity and decrease in caking properties.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012