Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv solí a mikroflóry vlhkého zdiva na sanační omítky
Další názvy
    Effects of Salts and Microflora of Damp Masonry on Sanitatoin Plasters
Autor
    Gregerová, Miroslava
    Zapletalová, Martina
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Stavební obzor
Svazek/č.
    Roč. 3/12, č. 3
Strany
    4
Rok
    2003
Výraz tezauru
    guanidin
    organic acids
    Plasters
    salts
Klíčové slovo
    Mikroflóry
    Omítky
    Sanační
    Solí
    Vlhkého
    Vliv
    Zdiva
Abstrakt (česky)
   Ve vlhkém, nevětraném prostředí dochází v sanačních omítkách k rozvoji plísní a na vnitřním povrchu ke vzniku baktérií, které i při vysokém zasolení velmi dobře přežívají a produkují do omítky organické kyseliny a aminokyseliny. Guanidin, který se objevuje jako zbytek po odumřelých mikroorganismech, zřejmě přispívá, zatím neznámým způsobem, k rychlejšímu prolínání solí omítkou a tím ke snížení její životnosti
Abstrakt (anglicky)
   In insufficiently ventilated environments, sanitation plasters develop moulds, and also bacteria on their inner surface, which can easily survive application of high doses of salts and produce organic acids and amino acids into the plaster. Guanidin, which is left as a residue after died microorganisms, obviously contributes to faster penetration of salts through the plaster in a way so far unknown. Thus, it affects reduction of the durability of the plasters.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012