Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv strukturálního uspořádání přírodních objektů na metodiku jejich průzkumu
Údaj o odpovědnosti
    Ctirad Schejbal
Další názvy
    How the structural arrangement of natural objects can influence the prospecting methodology
Autor
    Schejbal, Ctirad
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 46, č. 3
Strany
    s. 115-123
Rok
    2000
Poznámky
    5 obr., 1 diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Předmětová skupina
    geologie
    geologie ložisková
    hierarchie
    lidské aktivity
    metodika
    prospekce
    vědy o Zemi
    vesmír
    výzkum
Geografické jméno
    Svět
    Země
Klíčové slovo
    Metodiku
    Objektů
    Průzkumu
    Přírodních
    Strukturálního
    Uspořádání
    Vliv
Abstrakt (anglicky)
   The study of dynamic multicomponent natural systems and natural systems influenced by anthropogenic activity is based on the idea of hierarchic arrangement of entities contemporary best expressed as holarchy model. Structural arrangement of geological objects as one of their fundamental qualities correspond to common opinions about holarchy of natural systems. This reality is of principal importance for the metodics of planning, realizing and evaluating of geoexploration
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012