Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv strukturovaného učiva na profesní připravenost studentů
Další názvy
    Impact of the structured curriculum on work awareness of teaching students: resources and objectives for research
Autor
    Čížková, Věra
    Horychová, Ilona
    Matějka, Dobroslav
    Švecová, Milada
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2008
Zdrojový dokument - monografie
    Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání
Výraz tezauru
    pregradual preparation of teachers
    structured three-level system
Klíčové slovo
    Profesní
    Připravenost
    Strukturovaného
    Studentů
    Učiva
    Vliv
Abstrakt (česky)
   Model strukturovaného studia učitelství a vytvoření prostoru prostupnosti mazi fakultami a univerzitami.
Abstrakt (anglicky)
   The structured model of study fields a good base for permeability among all faculties of an university as well as more universities.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012