Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv struktury na reliéf vrchu Žďár (Strašická vrchovina)
Údaj o odpovědnosti
    Václav Šťastný
Autor
    Šťastný, Václav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny)
Strany
    s. 189-194
Poznámky
    1 diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    55(1)
    551.3
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    Barrandien
    kambrium
    konglomerát
    kontrola litologická
    kryotektonika
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    plocha zlomová
    porozita
    posun
    pseudokras
    puklinatost
    reliéf
    skalní útvar
    tektonika zlomová
    vrch
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Dobřív (Rokycany, Rokycany)
    Strašice (Rokycany, Rokycany)
Klíčové slovo
    Reliéf
    Strašická
    Struktury
    Vliv
    Vrchovina
    Vrchu
    Žďár
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012