Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv superplastifikátorů na bázi polycarboxylatetheru na směsi portlandského cementu s vápencem
Další názvy
    The influence of PCE superplasticizers on properties of blends of Portland cement and limestone
Autor
    Boháč, Martin
    Staněk, Theodor
    Všianský, Dalibor
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Rok
    2009
Poznámky
    Akce: 2009/03/19 ; Hnanice u Znojma
Výraz tezauru
    Portland cement, limestone, superplasticizer
Klíčové slovo
    Bázi
    Cementu
    Polycarboxylatetheru
    Portlandského
    Směsi
    Superplastifikátorů
    Vápencem
    Vliv
Abstrakt (česky)
   Směsi portlandského cementu s 10 % jemně mletého vápence byly modifikovány dvěma PCE superplastifikátory (SP). Sledoval se vliv různých dávek SP. Měření byla prováděna na vzorcích past, malt a částečně na vláknocementových kompozitech. Byl sledován vývoj pevnostní, fázové složení, hydratační vlastnosti, reologické vlastnosti a schopnost přídavku vápence vizuálně eliminovat karbonátové výkvěty.
Abstrakt (anglicky)
   Blends of Portland cement and 10% of finely ground limestone were modified with two different PCE superplasticizers (SP). The influence of various additions of SP was examined. The measurment were carried on pastes, mortars and partly on fiber-cement composites. Strnegth development, phase composition, hydration heat, reological properties were measured and also the ability of limestone to eliminate carbonate efflorescences were studied.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012