Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv těžby a úpravy uranových rud v okolí Dolní Rožínky na biodiverzitu a ráz krajiny
Autor
    Cetkovský, Stanislav
    Halas, Petr
    Lacina, Jan
Konference
    Těžba nerostných surovin a ochrana přírody (14.09.2007-15.09.2007 : Brno, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník ekologie krajiny 4, Těžba nerostných surovin a ochrana přírody
Strany
    S. 21-31
Poznámky
    Překlad názvu: Influence of mining and preparation of uranium ore surroundings Dolní Rožínka on biodiversity and landscape character
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    anthropogenic impacts
    biodiversity changes
    landscape character
Klíčové slovo
    Biodiverzitu
    Dolní
    Krajiny
    Okolí
    Ráz
    Rožínky
    Rud
    Těžby
    úpravy
    Uranových
    Vliv
Abstrakt (česky)
   Těžba a úprava uranové rudy náleží lidským aktivitám, které výrazně ovlivňují přímo a zprostředkovaně krajinný geosystém, abiotické environmentální změny (formy reliéfu, fyzikální a chemické vlastnosti vody a půd, topoklima), biotopy a druhovou rozmanitost, rovněž lokální změny charakteru krajiny.
Abstrakt (anglicky)
   Mining and preparation of uranium ore belong to the fields of human activity which significantly affect - both directly and vicariously - geosystem of landscape. The abiotic environment changes (landforms, both physical and chemical properties of soil and water, topoclimate) alongside with biotopes and biodiversity. Locally the landscape character noticeably changes.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012