Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv těžby na režim podzemních vod na příkladu rosicko-oslavanské oblasti
Další názvy
    Impact of mining to the groundwater regime in Rosice-oslavany coal mining district
Autor
    Grycz, David
    Kuchovský, Tomáš
    Říčka, Adam
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    10. Česko-Slovenský Mezinárodní Hydrogeologický Kongres, Voda - Strategická surovina pro 21. století
Strany
    4
Poznámky
    Akce: 2009/08/31 ; Ostrava
Výraz tezauru
    impact of mining, conceptual numerical model, groundwater flow, Rosice-oslavany coal mining district
Klíčové slovo
    Oblasti
    Podzemních
    Příkladu
    Režim
    Rosicko-oslavanské
    Těžby
    Vliv
    Vod
Abstrakt (česky)
   Rosicko-oslavanský uhelný revír je nejstarší uhelný revír v České republice. Po ukončení těžby a uzavření dolů bylo celé důlní dílo v roce 1992 zaplaveno. Proudění podzemní vody je ve studované oblasti v současné době významně určováno pozicí starých důlních šachet a jam. Pro lepší pochopení vlivu rozsáhlého důlního díla na regionální proudění podzemní vody byl v programu GMS 5.1 zkonstruován numerický model proudění podzemní vody, ve kterém byla simulována situace před zahájením těžby a po jejím ukončení. Model ukázal významný vliv rozsáhlého důlního díla na regionální proudění podzemní vody.
Abstrakt (anglicky)
   The Rosice-oslavany coal mining district is the oldest coal mining district in the Czech Republic. After the mining was finished and the mines were abandoned, the whole mine work was flooded in the year 1992. The groundwater flow in the study area is significantly affected by the position of the old mine galleries and pits at present time. For better understanding of the mine work influence on the groundwater flow the conceptual numerical groundwater flow model was constructed with the GMS 5.1 programme. The model simulated the groundwater regime before as well as after active mining. The model demonstrated a significant influence the mine work has on groundwater flow.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012