Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv technické seismicity indukované zavibrováváním štětovnice na okolní zástavbu při realizaci startovací šachty kanalizace v Karviné
Autor
    Hrubešová, E.
    Kořínek, R.
    Marek, R.
    Stolárik, Martin
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 8, č. 1
Strany
    s. 241-246
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: 1M6840770001, GA MŠk, CZ
    Překlad názvu: Dynamics effects on seismic response surroundings, resulted from the pile vibration technology
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    seismic loading
    Seismic measurement
Klíčové slovo
    Indukované
    Kanalizace
    Karviné
    Okolní
    Realizaci
    Seismicity
    Startovací
    šachty
    štětovnice
    Technické
    Vliv
    Zástavbu
    Zavibrováváním
Abstrakt (česky)
   Často užívaná technologie hloubení šachet pod ochranou zavibrovávaných štětovnic s sebou přináší jedno velké riziko. Tímto rizikem jsou dynamické účinky na okolní prostředí, které jsou iniciovány právě jejich zavibrováváním.
Abstrakt (anglicky)
   The one of the important hazard, resulted from the often used sheet pile vibration technology, is the dynamic impact on the surroundings. In this paper there are presented the 3D numerical results of the real practical problem and comparison of the obtained results with the experimental measuring.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012