Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv tektoniky a eustáze na charakter fluviální sedimentace; příklady z cenomanu české křídové pánve
Údaj o odpovědnosti
    Lenka Špičáková, David Uličný
Další názvy
    The influence of tectonics and eustasy on the character of fluvial sedimentation (examples from the Cenomanian of the Czech Cretaceous basin). Sedimentary geology in the Czech Republic (A conference on January 23.-24. 1996, Abstracts)
Autor
    Špičáková, Lenka
    Uličný, David
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty
Strany
    s. 43
Předmětová skupina
    cenoman
    česká křídová pánev
    eustáze
    křída-svrchní
    paleomorfologie
    sedimentace fluviální
    sedimentologie
    zlom
Geografické jméno
    Brník (Kolín)
    ČR-Čechy
    Horoušany (Praha-východ)
Klíčové slovo
    Cenomanu
    Charakter
    české
    Eustáze
    Fluviální
    Křídové
    Pánve
    Příklady
    Sedimentace
    Tektoniky
    Vliv
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    26. 6. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012