Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv výběru interpolační metody na přesnost výpočtu zásob uhelného ložiska
Údaj o odpovědnosti
    František Staněk
Další názvy
    The effect of selecting a proper interpolating method on the accuracy of reserves calculation of a coal deposit
Autor
    Staněk, František
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Roč. 74, č. 2
Strany
    s. 211-222
Rok
    1999
Poznámky
    26 obr., 4 tab., 7 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    geologie ložisková
    interpolace
    model matematický
    uhlí
    zásoby
    zásoby prognózní
Klíčové slovo
    Interpolační
    Ložiska
    Metody
    Přesnost
    Uhelného
    Vliv
    Výběru
    Výpočtu
    Zásob
Abstrakt (anglicky)
   When creating coal deposit model usually values detected in irregularly located prospecting points are interpolated in particular coal seams or benches into regular point network (so called grid). For this purpose various interpolation methods are applied. The designer employs usually a routine "established" interpolation method which is applied by him generally without any prior structural analysis of deposit always and everywhere. But it has been proved that just the selection of interpolation method has a decisive effect on resultant deposit model and thus also on quantity of calculated raw material reserves. Application of improper interpolation methods leads to creation of unreal model of deposit. In this contribution it is documented how the results of coal deposit modelling could differ at application of various current interpolation methods
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012