Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv vzájemné orientace struktury migmatitu a směru jednoosého namáhání na parametry ultrazvukového prozařování
Autor
    Lokajíček, Tomáš
    Petružálek, Matěj
    Rudajev, Vladimír
    Vilhelm, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 8, č. 2
Strany
    s. 253-260
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: GA205/06/0906, GA ČR
    Překlad názvu: Relation between migmatite structure and ultrasonic parameters under various loading conditions
    Rozsah: 9 s.
    Řada stavební. Souběžný název : Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    anisotropy
    seismic wave velocity
    ultrasonic sounding
    uniaxial load
    velocity ellipsoid
Klíčové slovo
    Jednoosého
    Migmatitu
    Namáhání
    Orientace
    Parametry
    Prozařování
    Směru
    Struktury
    Ultrazvukového
    Vliv
    Vzájemné
Abstrakt (česky)
   Tento příspěvek je zaměřen na určení změn rychlostí seismických vln prostřednictvím ultrazvukového prozařování v průběhu jednoosého zatěžování válcových vzorků migmatitu. Speciální význam je přikládán zejména interpretaci těchto změn vzhledem k vzájemné orientaci mezi působící silou a plošně paralelní strukturou migmatitu.
Abstrakt (anglicky)
   This contribution is focused on changes of seismic waves velocities by means of ultrasonic sounding. Cylindrical samples (migmatite) loading was carried out under constant strain and stress rate. Special attention was devoted to the orientation between migmatite foliation and applied uniaxial load. Experiments were realized by using net of eight ultrasonic sensors. Measured data were processed by derived method of velocity ellipsoid approximation. Changes of velocities, orientation of ellipsoid axes and coefficient of anisotropy were analyzed and interpreted according to rock samples state.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012