Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv vzájemné orientace struktury migmatitu a směru jednoosého namáhání na parametry ultrazvukového prozařování.
Další názvy
    Relation between migmatite structure and ultrasonic parameters under various loading conditions
Autor
    Lokajíček, Tomáš
    Petružálek, Matěj
    Rudajev, Vladimír
    Vilhelm, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Transactions (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské ? Technické univerzity Ostrava), Řada stavební
Svazek/č.
    Roč. 7, č. 2
Strany
    10
Rok
    2007
Výraz tezauru
    acoustic emission
    anisotropy of velocity
Klíčové slovo
    Jednoosého
    Migmatitu
    Namáhání
    Orientace
    Parametry
    Prozařování
    Směru
    Struktury
    Ultrazvukového
    Vliv
    Vzájemné
Abstrakt (česky)
   Studován byl vliv vzájemné orientace struktury migmatitu a jednoosého zatěžování na proces porušování horninového vzorku.
Abstrakt (anglicky)
   Study of relation between migmatite structure and orientation of uniaxially acting force on process of rock sample fracturing.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012