Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv zemědělského hospodaření v ochranných pásmech vodního zdroje Káraný na kvalitu jímané vody
Další názvy
    Influence of agriculturein protect area on the quality of water
Autor
    Herčík, Ladislav
    Kadlecová, Renata
    Koudelová, Lenka
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Podzemní vody ve vodoprávním řízení VII
Strany
    50
Poznámky
    Akce: 2010 ; Praha
Výraz tezauru
    quality of groundwater, resident time, pollution of groundwater,
Klíčové slovo
    Hospodaření
    Jímané
    Káraný
    Kvalitu
    Ochranných
    Pásmech
    Vliv
    Vodního
    Vody
    Zdroje
    Zemědělského
Abstrakt (česky)
   Dlouhodobé intenzivní zemědělské hospodaření negativně ovlivňuje jakost podzemních vod v jímacím území Káraný. Permanentní nárůst dusíkatých látek v jímaných podzemních vodách souvisí s jednostranným používáním dusíkatých hnojiv na orné půdě v oblasti písčitých fluviálních sedimentů s nízkým obsahem organické hmoty. Stávající zatravněné plochy ochranného pásma podél jímacích studní jsou nedostatečné z hlediska ochrany jímaných podzemních vod.
Abstrakt (anglicky)
   Influence of agriculturein protect area on the quality of water
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014