Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv zrnitosti horninového prostředí na sorpci Cu a Cd
Další názvy
    Influence of sediment grain size on Cu and Cd sorption.
Autor
    Müllerová, Hana
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Geochémia 2004, zborník referátov
Poznámky
    Akce: 2004/12/02 ; Prirodovedecká fakulta univerzity Komenského
Výraz tezauru
    sorption, copper, cadmium, isotherm, sequential extraction analysis, heavy metals
Klíčové slovo
    Cd
    Cu
    Horninového
    Prostředí
    Sorpci
    Vliv
    Zrnitosti
Abstrakt (česky)
   1) Více než jemnozrnější vzorky sorbují Cu a Cd vzorky hrubozrnější. (?obsah organické hmoty?) 2) Cu je obecně sorbována více, než Cd. 3) Čím více kovu je na sediment vázáno, tím větší relativní část se zpětně desorbuje destilovanou vodou (srážkami). 4) Hojně užívaná metodika SEA (sekvenční extrakční analýzy) aplikovaná po sorpci a desorpci destilovanou vodou potvrdila, že ?snadno? uvolnitelné frakce těžkých kovů zůstanou zastoupeny v přibližně stejných procentech i po několikanásobné desorpci. ? interpretace výsledků SEA ?
Abstrakt (anglicky)
   Influence of sediment grain size on Cu and Cd sorption.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014