Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv zvodnění horninového prostředí na vývoj sesuvů a povodí
Autor
    Novotný, J.
    Rybář, Jan
Konference
    Zakládání staveb Brno 2003 (03.11.2003-04.11.2003 : Brno, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník příspěvků 31. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2003
Strany
    s. 209-214
Poznámky
    Projekt: GP205/02/P109, GA ČR
    Překlad názvu: Water baering capacity of strata formation and its impact upon landslide and flood origination
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Předmětová kategorie
    flood origination
    landslide
    precipitation
Klíčové slovo
    Horninového
    Povodí
    Prostředí
    Sesuvů
    Vliv
    Vývoj
    Zvodnění
Abstrakt (česky)
   Je analyzován vliv zvodnění horninového prostředí na vývoj sesuvů a povodní v klimatických podmínkách střední Evropy v období posledních 130 let.
Abstrakt (anglicky)
   Analysis of water bearing capacity of strate formation is given related to landslide and flood occurence, under specific conditions within the region of Central Europe in the period of the last 130 years.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012