Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv zvodnění horninového prostředí na vývoj sesuvů a povodní
Další názvy
    Water bearing capacity of strata formation and its impact upon landslide and flood origination
Autor
    Novotný, Jan
    Rybář, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2003
Zdrojový dokument - monografie
    Zakládání staveb
Výraz tezauru
    climate
    landslide and flood origination
    water bearing capacity
Klíčové slovo
    Horninového
    Povodní
    Prostředí
    Sesuvů
    Vliv
    Vývoj
    Zvodnění
Abstrakt (česky)
   Nadprůměrné srážky na přelomu 20. a 21. století vyvolaly ve střední Evropě zvýšenou četnost nebezpečných sesuvných jevů i ničivých povodní. Ve vztahu k výskytu sesuvů je studována závislost na vývoji klimatu.
Abstrakt (anglicky)
   Water bearing capacity of strata formation and its impact upon landslide and flood origination
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012