Podrobnosti záznamu

Název
    Vlivy chemického ošetřování vozovky na kvalitu podzemní vody : 14-41 Šumperk
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Ondráček
Další názvy
    Impact of road de-icing chemicals on groundwater quality
Autor
    Ondráček, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Svazek/č.
    Roč. 13
Strany
    s. 130-132
Rok
    2006
Poznámky
    2 diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2005
Klasifikační znak
    504.4
    55(1)
    556
    912
Skupina konspektu
    504
    556
    912
Předmětová skupina
    chloridy
    Eh hodnota
    geologie regionální
    hydrogeologie regionální
    kvartér Českého masivu
    látky znečišťující
    lidské aktivity
    mapa geologická
    pH
    silesikum
    sodík
    voda kontaminovaná
    voda podzemní
    vodivost hydraulická
    vodní zdroj
Geografické jméno
    Dolní Studénky (Šumperk, Šumperk)
    Morava (Česko)
    Sudkov (Šumperk, Šumperk)
Klíčové slovo
    14-41
    Chemického
    Kvalitu
    Ošetřování
    Podzemní
    Šumperk
    Vlivy
    Vody
    Vozovky
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012