Podrobnosti záznamu

Název
    Vltavíny v geomorfologickém vývoji jihovýchodníc části Českého masívu
Údaj o odpovědnosti
    Mojmír Hrádek
Další názvy
    Moldavites in the development of the southeastern border of the Bohemian Massif
    Sborník referátů 7.konference o vltavínech - Znojmo 1996 (Variant.)
Autor
    Hrádek, Mojmír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči
Svazek/č.
    Roč. 31
Strany
    s. 146-164
Rok
    1997
Poznámky
    1 obr., 3 s.bibl.
Předmětová skupina
    ferikrusta
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér
    moldavit
    neogén
    neotektonika
    půdy
    silkrusta
    údolí
    vodoteč
    vrásnění alpinské
    zvětrávání
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Ivančice (Brno-venkov)
    Třebíč
    Znojmo
Klíčové slovo
    části
    Českého
    Geomorfologickém
    Jihovýchodníc
    Masívu
    Vltavíny
    Vývoji
Abstrakt (anglicky)
   The distribution of moldavites from the Třebíč strewn-field in the českomoravská vrchovina Highlands by rivers proceeded as consequence of the changes which the surface inclination underwent. The first change was an absolute or relative uplift of the so called Klučov horst to the south of Třebíč which intersected the drainage takinf place in the southern direction in older Miocene that, for its turn, had been made possible by a bent of the platform after the thrust of blocks and nappes of the eastern Alps upon the southern slopes of the Bohemian Massif. Another change that occurred was a forebuilding of the southeastern border of the Bohemian Massif after a collision with the front of orogenic belt of the Western Carpathians that brought about a change in the drainage towards the southeast and the east.
   the evidence was provided by the geomorphological analysis of the relation of moldavite bearing gravels to the weathering mantles and to the siliceous and ferruginous duricrusts of the latter, as well as by the evaluation of the importance of exhumation of the uplifted platform-based fold structures of the Miocene cover for the development of the river network and for the origin of the post-Lower Badenian deep valleys showing signs of epigenetic as weel as of antecedent development. The deep valley of Jihlava, as example, was formed in antiform structure that had been exhumed early while the neighbouring synform depressions were still filled with Miocene sediments
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 5. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012