Podrobnosti záznamu

Název
    Vodné dielo Prietrž - geologické a hydrogeologické zhodnotenie zosuvov v ĺavej časti hrádze
Údaj o odpovědnosti
    Roman Ilavský, Alexander Nagy
Další názvy
    The Prietrž dam - geological and hydrogeological evaluation of landslides in the left part of the dam
Autor
    Ilavský, Roman
    Nagy, Alexander
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 33, č. 9
Strany
    s. 265-268
Rok
    1991
Poznámky
    5 obr.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    hydrogeologie regionální
    karpatské neogenní pánve a kotliny
    neogén
    petrografie sedimentů
    profil přehradní
    sesouvání
    stavby vodní
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Prietrž
Klíčové slovo
    časti
    Dielo
    Geologické
    Hrádze
    Hydrogeologické
    ĺavej
    Prietrž
    Vodné
    Zhodnotenie
    Zosuvov
Abstrakt (česky)
   Okres Senica má nedostatečné zásoby užitkové vody. Proto se uvažuje s výstavbou vodní nádrže Prietrž na horním toku Myjavy. Území je budováno sedimenty kvartéru a neogénu, karpatu. V přehradním profilu se nachází fosilní sesuv. V článku jsou diskutovány tektonické, litologické, hydrogeologické, geomorfologické a geomechanické faktory vzniku sesuvu. Stabilní výpočty prokázaly i při nejméně příznivé alternativě možnost výstavby zemní sypané hráze ve vybraném profilu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012