Podrobnosti záznamu

Název
    Vodní a mokřadní ekosystémy v průběhu pozdního glaciálu a holocénu na základě pylových analýz
Další názvy
    Aquatic and wetland ecosystems during the Late Glavcial and Holocene based on pollen analyses
Autor
    Břízová, Eva
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy České botanické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 42, č. 22
Strany
    13
Rok
    2007
Výraz tezauru
    aquatic and wetland plants, climatic changes, Czech Republic, lakes, palaeoalgology, paleomeanders, palynology, peatbogs, Quaternary, stratigraphy
Klíčové slovo
    Analýz
    Ekosystémy
    Glaciálu
    Holocénu
    Mokřadní
    Pozdního
    Průběhu
    Pylových
    Vodní
    Základě
Abstrakt (česky)
   V práci jsou uvedeny výsledky nových pylových analýz v rašelinách a jejich korelace s předchozími paleobotanickými výzkumy. Hlavně jde o vysvětlení stratigrafické pozice a paleogeografického vývoje bývalých jezer, rašelinišť, paleomeandrů a jejich okolí.
Abstrakt (anglicky)
   Aquatic and wetland ecosystems during the Late Glavcial and Holocene based on pollen analyses
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014