Podrobnosti záznamu

Název
    Vodní náhony. Opomíjené antropogenní tvary reliéfu
Údaj o odpovědnosti
    Antonín Ivan
Další názvy
    Mill races - neglected anthropogenic landforms
Autor
    Ivan, Antonín
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Československé geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 94, č. 2
Strany
    s. 89-102
Rok
    1989
Poznámky
    6 obr.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Sbor. Čs. geogr. Společ.
Klasifikační znak
    551.4
Předmětová kategorie
    fluviální sedimenty
    geomorfologie, paleogeomorfologie
Klíčové slovo
    Antropogenní
    Náhony
    Opomíjené
    Reliéfu
    Tvary
    Vodní
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    4. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012