Podrobnosti záznamu

Název
    Vodohospodářské zhodnocení povodňové události roku 1997 a závěry vyplývající pro povodí Odry
Údaj o odpovědnosti
    Otto Brosch
Další názvy
    Water management evaluation of flooding event in year 1997 and conclusion following for Odra basin authority
Autor
    Brosch, Otto
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 45, č. 3
Strany
    s. 67-71
Rok
    1999
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Předmětová skupina
    historie
    klima
    management
    nádrž vodní
    politika
    povodeň
    povodí
    vodní hospodářství
    životní prostředí
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Odra (povodí)
    Polsko - jihozápad
Klíčové slovo
    1997
    Odry
    Povodí
    Povodňové
    Roku
    Události
    Vodohospodářské
    Vyplývající
    Závěry
    Zhodnocení
Abstrakt (anglicky)
   Extraordinery flood event of July 1997 was subject to thorough analysis of its causes, genesis and effects within frame of project "Evaluation of flood situation of July 1997" elaborated under patronate of Czech Hydrometeorologic Institute. "Conception of flood control of Odra river basin" contains applicable measures of preventive flood control and water management as well as technical measures within Odra river basin. Both above-mentioned documents are commented in short
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 6. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012