Podrobnosti záznamu

Název
    Volcanic activity in Late Variscan Krkonoše Piedmont Basin: petrological and geochemical constraints
Autor
    Novák, Jiří Karel
    Pivec, Edvín
    Prouza, V.
    Štěpánková, Jana
    Ulrych, Jaromír
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Slovak Geological Magazine
Svazek/č.
    Roč. 8, 3-4
Strany
    s. 219-234
Rok
    2002
Poznámky
    Projekt: IAA3013903, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Vulkanická aktivita v pozdně variském podrkonošské pánvi: petrologické a geochemické upřesnění
    Rozsah: 16 s.
Předmětová kategorie
    geochemistry
    Krkonoše Piedmont Basin
    Late Palaeozoic volcanism
Klíčové slovo
    Activity
    Basin
    Constraints
    Geochemical
    Krkonoše
    Late
    Petrological
    Piedmont
    Variscan
    Volcanic
Abstrakt (česky)
   Tři skupiny svrchnopaleozoických vulkanických hornin mohou být vyčleněny v podkrkonošské pánvi: (1) trachyandesity, trachyty, trachydacity, (II) basaltické trachyandesity, basaltické andesity > trachybasalty a (III) rhyolity. Vulkanická aktivita započala v pozdním karbonu, produkovala vápenato-alkalické (basické) až intermediální vulkanity skupiny I v jižní části podkrkonošské pánve a migrovala v průběhu permu na sever a produkovala vápenato-alkalické přechodné (slabě alkalické ?) intermediální a kyselé vvulkanity skupiny II a III. Vulkanické horniny intermediálního složení jsou karbonského a permského stáří, zatímco kyselé vulkanity převládají v permu. Basické až intermediální horninové členy (skupina I a II) representují plášťové produkty ovlivněné korovou kontaminací během asimilačních a frakčně krystalizačních (AFC) procesů. Přestože je složení primárního magmatu komplikováno pervasivní korovou asimilací, jako zdroj lze předpokládat spíše DM, nebo HIMU než EM.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012