Podrobnosti záznamu

Název
    Volcanic gas-driven clastic intrusions near the Chełmiec rhyodacite massif, Intrasudetic Trough (SW Poland)
Údaj o odpovědnosti
    Krzysztof Mastalerz, Maria Mastalerz
Další názvy
    Intruzje klastyczne generowane przez gazy wulkaniczne w okrywie masywu Chełmca (niecka śródsudecka)
Autor
    Mastalerz, Krzysztof
    Mastalerz, Maria
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Annales Societatis geologorum Polaniae (Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego)
Svazek/č.
    Vol. 58, no. 3-4
Strany
    p. 307-324
Rok
    1988
Poznámky
    6 obr. v textu, 5 tab. foto v příl.
    pol. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Ann. Soc. Geol. Pol. (Rocz. Pol. Tow. geol.)
Klasifikační znak
    552
Předmětová kategorie
    klastické horniny
    metamorfní pochody
    oblast sudetského permokarbonu
    sedimentologie, litologie
    výlevné horniny s křemenem
Geografické jméno
    Polsko
Klíčové slovo
    Chełmiec
    Clastic
    Gas-driven
    Intrasudetic
    Intrusions
    Massif
    Near
    Poland
    Rhyodacite
    SW
    Trough
    Volcanic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    13. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012