Podrobnosti záznamu

Název
    Volframitovo-scheelitonosné feromagnezity - nový typ ložísk vo Východných Alpách a možnosti ich výskytu v Západných Karpatoch
Údaj o odpovědnosti
    Ladislav Rozložník
Další názvy
    Wolframite-scheelite bearing ferromagnesite rocks: a new type of ore deposits in the Eastern Alps and possibilities of its occurrence in the West Carpathians
Autor
    Rozložník, Ladislav
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 21, č. 5
Strany
    s. 475-476
Rok
    1989
Poznámky
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Klasifikační znak
    553.3/.4
Předmětová kategorie
    genetické typy rudních ložisek
    karbonátové horniny
    metalogeneze, mineralizace
    Sn-Mo-W-rudy
    Západokarpatská soustava
Geografické jméno
    Rakousko
Klíčové slovo
    Alpách
    Feromagnezity
    Karpatoch
    Ložísk
    Možnosti
    Nový
    Typ
    Volframitovo-scheelitonosné
    Východných
    Výskytu
    Západných
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 6. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012