Podrobnosti záznamu

Název
    Voltýřov gold deposit : Case history from the Bohemian Massif, Czechoslovakia
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Janatka
Další názvy
    Gold 89 in Europe (Variant.)
Autor
    Janatka, Jiří
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralium Deposita
Svazek/č.
    Roč. 25, č. Suppl.
Strany
    s. S99-S103
Rok
    1990
Poznámky
    4 obr.,1 tab.,10 bibl.
    Zkr. název ser.: Mineralium Depos. (Berlin).
Předmětová skupina
    metalogeneze
    prospekce geochemická
    regionální geochemická prospekce
    rudy Au
    středočeská ostrovní zóna
    středočeský pluton
    sukcese minerálů
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Voltýřov
Klíčové slovo
    Bohemian
    Case
    Czechoslovakia
    Deposit
    Gold
    History
    Massif
    Voltýřov
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    4. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012