Podrobnosti záznamu

Název
    Voxelová reprezentácia v kontexte Goldbergovych rozkladov 3D priestoru
Autor
    Kolcun, Alexej
Konference
    Konference o geometrii a grafice/33. : 09.09.2013-12.09.2013 : Horní Lomná, Česká republika)
Jazyk
    slovensky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník příspěvků 33. konference o geometrii a grafice
Strany
    S. 149-154
Poznámky
    Autoři celkem: 1
    Překlad názvu: Voxel representation in the context of Goldberg appeals 3D space
    Rozsah: 6 s. : E
Předmětová kategorie
    decomposition to tetrahedrons
    Goldberg decomposition
    voxel representation
Klíčové slovo
    3D
    Goldbergovych
    Kontexte
    Priestoru
    Reprezentácia
    Rozkladov
    Voxelová
Abstrakt (anglicky)
   Voxel representation, ie. regular decomposition, can be converted into four-sided decomposition on condition of conformational mity 72 ways [ 2 ]. We get half-regular decomposition. Another alternative regular decomposition the Goldberg decomposition 3D space tetrahedrons [ 1 ]. The paper analyzes the relationship between half-regular decomposition and the Goldberg decompositions. The Goldberg decomposition is found as optimal.
Abstrakt (ostatní)
   Voxelovú reprezentáciu, tj. pravidelný rozklad, možno transformovať na štvorstenový rozklad za podmienky zachovania konfor mity 72 spôsobmi [2]. Dostávame tak polopravidelné rozklady. Inou alternatívou pravidelného rozkladu sú Goldbergove rozklady 3D priestoru na štvorsteny [1]. V príspevku je analyzovaný vzťah medzi polopravidelnými rozkladmi a Goldbergovými. Je nájdený optimálny Goldbergov rozklad.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014