Podrobnosti záznamu

Název
    Vplyv klímy na súčasné reliéfotvorné procesy v Tatrách
Údaj o odpovědnosti
    Rudolf Midriak
Další názvy
    Effect of climate on contemporary relief-forming process in the Tatra Mts.
    Der Klima-Einfluss auf die Gegenwärtig varlaufenden Reliefbindungen Prozesse im Gebiet der Tatra
    Vlijanije klimata na sovremennyje rel´jefoobrazovateľnyje processy v Tatrach
Autor
    Midriak, Rudolf
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Zborník prác o Tatranskom národnom parku
Svazek/č.
    Č. 24
Strany
    s. 163-187
Rok
    1983
Poznámky
    9 fot., 6 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Ruské, německé, anglické resumé
Klasifikační znak
    551.4
Skupina konspektu
    551
Klíčové slovo
    Klímy
    Procesy
    Reliéfotvorné
    Súčasné
    Tatrách
    Vplyv
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    9. 6. 2014
Datum importu
    12. 9. 2014