Podrobnosti záznamu

Název
    Vplyv metamorfózy na palynomorfy a syntéza palynostratigrafického výskumu kryštalinika Nízkych Tatier
Údaj o odpovědnosti
    Eva Planderová
Další názvy
    Effect of Metamorphosis on Palynomorphs and Application of Palynostratigraphy in Crystalline of the Nízke Tatry Mts.
Autor
    Planderová, Eva
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Západné Karpaty. Séria geológia
Svazek/č.
    Roč. 14
Strany
    s. 73-103
Rok
    1991
Poznámky
    9 obr., 5 pl. + 5
    Zkr. název ser.: Západ. Karpaty, Sér. Geol.
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    ekologie
    karbonatizace
    metamorfismus
    palynologie
    palynomorfa
    spory
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Nízké Tatry
Klíčové slovo
    Kryštalinika
    Metamorfózy
    Nízkych
    Palynomorfy
    Palynostratigrafického
    Syntéza
    Tatier
    Vplyv
    Výskumu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012