Podrobnosti záznamu

Název
    Vplyv morfometrických parametrov georeliéfu na diferenciáciu pôdného krytu a formovanie vodného režimu pôd
Údaj o odpovědnosti
    Štefan Rehák, Marián Jenčo
Další názvy
    Soil Cover Differentiation and Soil Water Regime Formation As Effected by Morphometric Characteristics of Georelief
Autor
    Jenčo, Marián
    Rehák, Štefan
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Geografický časopis
Svazek/č.
    Roč. 42, č. 3
Strany
    s. 280-298
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geogr. Čas.
Předmětová skupina
    eroze
    geomorfologie regionální
    hydrografie
    hydrosféra
    pedologie
    půdy
    reliéf
    zpracování dat
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Diferenciáciu
    Formovanie
    Georeliéfu
    Krytu
    Morfometrických
    Parametrov
    Pôdného
    Režimu
    Vodného
    Vplyv
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012