Podrobnosti záznamu

Název
    Vrchnobádenská delta vo Východoslovenskej neogénnej panve
Údaj o odpovědnosti
    Michal Řeřicha
Další názvy
    The Upper Badenian delta in the Eastern Slovakia Neogene Basin
Autor
    Řeřicha, Michal
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 24, č. 1-2
Strany
    s. 63-68
Rok
    1992
Poznámky
    3 obr.,8 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    baden
    neogén
    profil vrtný
    sedimentace
    sedimentace deltová
    seizmika reflexní
    struktury ropo-plynonosné
    východoslovenská pánev
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Ložín
    Rakovec
    Tušická Nová Ves
    Višnov
Klíčové slovo
    Delta
    Neogénnej
    Panve
    Vrchnobádenská
    Východoslovenskej
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012