Podrobnosti záznamu

Název
    Vrtby v tékách ježovek z lokality Radovesice (turon, česká křídová pánev)
Autor
    Dvořák, Z.
    Mikuláš, Radek
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    Roč. 2002, -
Strany
    s. 132-134
Rok
    2003
Poznámky
    Jednotlivé svazky mají ISBN. ISBN tohoto svazku: 80-7075-610-1
    Překlad názvu: Borings in thecae of echinoids from the locality Radovesice (Turonian, Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    borings
    Cretaceous
    ichnofossils
Klíčové slovo
    česká
    Ježovek
    Křídová
    Lokality
    Pánev
    Radovesice
    Tékách
    Turon
    Vrtby
Abstrakt (česky)
   Vrtby z lokality Radovesice jsou do určité míry podmíněny nehomogenitou substrátu; často sledují sutury a ambulakrální kanály. Jejich vznik během života ježovek je velmi nepravděpodobný, protože by patrně byly pro hostitele letální (J. Žítt, osobní sdělení). Pokládáme je proto za postmortální modifikaci, vzniklou na jedincích exhumovaných ze sedimentu erozí. Nelze zcela vyloučit ani vrtání dosud pohřbených schránek, jehož hlavní motivací by bylo získávání potravy: takovýto případ však zatím není hodnověrně dokumentován - většina ježovek nesoucích vrtbu má totiž intenzivněji navrtanou jednu stranu (častěji aborální).
Abstrakt (anglicky)
   Narrow, moderately curved, irregularly branching surficial grooves, less frequently cylindrical tunnels, occur on test of irregular echinoid Micraster sp. on the locality Radovesice (Turonian, Bohemian Cretaceous Basin). These borings are interpreted as post-mortal dwelling or feeding-dwelling borings and compared with the ichnogenus Conchotrema Teichert.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012