Podrobnosti záznamu

Název
    Vulkanismus části sz okraje Českého středohoří - strukturní model
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Cajz
Autor
    Cajz, Vladimír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Strany
    s. 15-16
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1988.
Předmětová skupina
    České středohoří
    neovulkanity Českého masivu
    sodalit
    strukturní patro
    syenit
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Ústí nad Labem
Klíčové slovo
    části
    Českého
    Model
    Okraje
    Strukturní
    Středohoří
    Sz
    Vulkanismus
Abstrakt (česky)
   Představa strukturního modelu vychází ze superpozičních charakteristik hornin popsaných J.Hibschem (1963), doplněných o nově popsaný horninový typ. Tělesa tzv. sodalitických syenitů jsou interpretována jako intruze do hlubší stavby vulkanického komplexu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012