Podrobnosti záznamu

Název
    Vulkanismus na pobřeží Adenského zálivu: Adenská vulkanická série
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Vencl, Vítězslav Zamarský
Další názvy
    Volcanism of Aden Gulf coast: Aden volcanic series
Autor
    Vencl, Jiří
    Zamarský, Vítězslav, 1938-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 46, č. 3
Strany
    s. 91-100
Rok
    2000
Poznámky
    4 obr., 1 fot., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Předmětová skupina
    analýza petrografická
    chemismus hornin
    geologie regionální
    horniny vulkanické
    mapa geologická
    miocén
    pliocén
    stáří absolutní
    stratovulkán
Geografické jméno
    Jemen
Klíčové slovo
    Adenská
    Adenského
    Pobřeží
    Série
    Vulkanická
    Vulkanismus
    Zálivu
Abstrakt (anglicky)
   The contribution in dedicated to rock association of Aden volcanic series (AVS) occurring in eastwest direction along Aden Gulf coast in form of more or less preserved stratovolcanoes such as Jabal At Turbah, Jabal Kharaz, Jabal Marsa, Ras Imram, Little Aden and Aden. Problems of geological position, age, petrography, geochemical characteristics and genesis of Aden volcanic series are discussed. Data submitted by the contribution represent a summary of results of its authors geological mapping in ratio scale of 1:100 000 obtained during period of 1984-1987
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012