Podrobnosti záznamu

Název
    Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň
Autor
    Cajz, Vladimír
    Radoň, M.
    Rapprich, V.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    Roč. 2005, -
Strany
    s. 13-16
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: IAA300130612, GA AV ČR
    Překlad názvu: Volcanics on the periphery of the Doupovské hory Mts.- a volcanological study of the Dětaň paleontological site
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Dětaň
    Doupovské hory Mts.
    paleoenvironment
    volcanology
Klíčové slovo
    Dětaň
    Doupovských
    Hor
    Lokality
    Okraji
    Paleontologické
    Studie
    Vulkanismus
    Vulkanologická
Abstrakt (česky)
   Vulkanologické zhodnocení převážně pyroklastických hornin z paleontologické lokality Dětaň přineslo detailní interpretaci vulkanické aktivity i představu možného paleoprostředí, v němž docházelo k ukládání vrstev, jejichž nižší část je bohatá savčí faunou. Vzdálenější pliniánský a bližší strombolský explozivní vulkanismus produkoval pyroklastika nejprve do vodou bohatého prostředí, kde docházelo k jejich částečné redepozici. Následně, patrně vlivem vzrůstajícího objemu vulkanického materiálu, se prostředí změnilo na čistě suchozemské. Během vývoje dosti pravděpodobně došlo ke změně umístění pliniánských center. V průběhu této změny převládl strombolský vulkanismus, který je jinak zatlačen do pozadí pliniánskými produkty. Celá vulkanoklastická sekvence byla následně překryta terestrickými lávami z blízkých přívodních drah, patrně situovaných na opačné straně, než centra explozivní.
Abstrakt (anglicky)
   Volcanologic evaluation of rocks of mostly pyroclastic origin from the famous paleontological site of Dětaň (Doupovské hory Mts., Eger Graben) brought a detailed interpretation of volcanic activity and a specification of possible paleoenvironmental conditions. In early stages, distant Plinian volcanism and close Strombolian explosive one produced pyroclastics deposited in lacustrine environment. Here, resedimentation took place. Later on, possibly due to the increasing volume of volcanic material, the environment converted into terrestrial one. A possible relocation of Plinian volcanic centres is expected during the development. At that time, an increasing Strombolian activity can be documented. The entire volcaniclastic sequence was covered by terrestrial lavas, originating from proximal centre(s) situated opposite to the explosive ones.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012